“เสียสละให้ได้ ปล่อยวางให้เป็น เที่ยงธรรมให้พอ” ประสบการณ์ 38 ปี นักส่งเสริมสหกรณ์ “มนุชาธิป วรกาญจนานนท์” ขึ้นแท่น “สหกรณ์จังหวัดยะลา” เผยความมุ่งมั่นทำงาน ดึงทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ให้สัมภาษณ์ “ภาคใต้โฟกัส” หลังมีคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่ง “สหกรณ์จังหวัดยะลา” เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมาว่า ทันทีที่ทราบว่าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “สหกรณ์จังหวัดยะลา” รู้สึกยินดีที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการมอบหน้าที่ให้ดูแลพี่น้องสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา รู้สึกดีใจมาก โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 31 มกราคม 2563 จากประสบการณ์การทำงานที่จังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลานาน มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเกษตรทุกประเภท ประกอบกับความโชคดีที่ตนเคยรับราชการที่จังหวัดยะลา 5 ปี (2535-2540) การกลับไปทำงานอีกครั้ง ถือว่าไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ สามารถต่อยอดจากการทำงานเดิมได้เลย

“ผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ผมเคยปฏิบัติหน้าที่มาก่อน โดยได้พัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพต่างๆ ไว้พอสมควร ซึ่งจะเข้าสานต่อ โดยใช้วิธีการตัดตอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ฉะนั้น หน้าที่ของเรา คือ ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของประชาชนในการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยให้ประชาชนคิด แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยตัวเอง” นายมนุชาธิป กล่าว และว่า

ในการส่งเสริมพี่น้องประชาชนให้รวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยซึ่งกันและกัน ในฐานะนักส่งเสริมสหกรณ์ต้องเป็นต้นแบบในการเสียสละในการทำงาน ไม่หวังผลประโยชน์ “เสียสละให้ได้ ปล่อยวางให้เป็น” เพราะในการดำเนินการในการรวมคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีปัญหาหรืออุปสรรคมากมายที่เข้ามาให้เราแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องปล่อยวางให้เป็น เพราะในบางครั้งเราหาทางออกไม่เจอ ดังนั้น การปล่อยวางจะเห็นทางออกในการแก้ไขปัญหา

นอกจากนั้น ต้องส่งเสริมชาวสหกรณ์อยู่ในหลักการเที่ยงธรรมคือ หลักการเสมอภาค การดูแลสมาชิกให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้น ต้องเที่ยงธรรมให้พอในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกต้องส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ในทุกเรื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ไม่ใช่เป็นสมาชิกเพื่อหวังกู้เงินเพียงอย่างเดียว หรือฝากเงินหวังได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสูง ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ต้องให้เวลา ทุน และการดำเนินกิจการ

“ผมเชื่อว่าหากสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้สหกรณ์เข้มแข็งโดยอัตโนมัติ”

ทั้งนี้ “นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์” เป็นคนจังหวัดพัทลุง เริ่มต้นทำงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2525 ขณะอายุ 19 ปี และทำงานส่งเสริมสหกรณ์เรื่อยมา ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูง
ขึ้นตามลำดับ จนถึงปัจจุบันรับตำแหน่ง “สหกรณ์จังหวัด”