เกษตรกรยะลา “เลี้ยงเป็ดไข่” เพิ่มอาชีพเสริมในสวนยาง

(16 ธ.ค 61) นางละออง ช่วยนุกูล เกษตรกรในพื้นที่ บ้านสีคง ม.7 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ได้หันมาเลี้ยงเป็ดไข่ซึ่งเป็นเป็ดในตระกูลเป็ดไล่ทุ่ง ไว้กลางสวนยาง มาเป็นเวลา 3 ปี มีรายได้จากการเก็บไข่ทุกวัน ๆ ละ เกือบ 200 ฟอง เป็นรายได้เสริมในสวนยาง ช่วงราคายางพาราตกต่ำนอกจากนี้ ก็ยังปลูกพืชผัก ผสมผสาน เหลือจากรับประทาน ก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมในครอบครัว ทำให้ที่ผ่านมา ถึงแม้ราคายางพาราจะผันผวน แต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้อย่างเป็นปกติสุข

นางละอองฯ เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีสวนยางอยู่จำนวนหนึ่งไม่มาก ทั้งที่กรีดได้แล้ว และปลูกใหม่ เมื่อก่อนก็กรีดยางเองด้วย แต่เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดี ช่วงหลังก็ได้จ้างคนมากรีดยางแทนโดยตนเอง ได้หันมาปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ผสมผสาน สานต่อรอยพ่อหลวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยจะใช้พื้นที่ว่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ รวมทั้ง ระหว่างต้นยาง ก็ได้กั้นตาข่ายเลี้ยงเป็ด ทำคอกเลี้ยงไก่ เพื่อเพิ่มรายได้เสริมในการทำสวนยาง ช่วงราคายางตกต่ำ
โดยเฉพาะเป็ดไข่ เลี้ยงมาได้ 3 ปี แล้ว ชุดนี้ เป็นชุดใหม่ ที่เพิ่งเลี้ยง มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว ผลผลิตไข่เป็ด ก็จะเก็บได้ทุกวัน ๆ ละ เกือบ 200 ฟอง แต่ทั้งนี้ เป็ดจะไข่หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้วย

นางละออง กล่าวต่อว่า ส่วนผลผลิตที่ได้ ก็จะนำไปขายที่ตลาดเกษตร หลังสำนักงานเกษตร จ.ยะลา และ โรงพยาบาลยะลา จะขายทั้งปลีก และส่ง ขายเป็นแผง ๆ ละ 130 บาท ตามเกรด ถ้าขายปลีกเป็นฟองก็ฟองละ 5 บาท นอกจากนี้ ก็จะนำพืช ผักผลไม้ที่ปลูกไว้ในสวนผสมผสาน ไปขายด้วย เพื่อเพิ่มรายได้เสริมให้ครอบครัว ในส่วนของวิธีการเลี้ยง ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่หาตาข่ายมาขึงกับต้นยางกั้นให้เป็นคอก พอนำเป็ดมาเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งก็ค่อยเคลื่อนย้าย และหมั่นลดภาวะกลิ่น โดยใช้ EM ปูนขาวโรย สำหรับการเลี้ยงเป็ด ไก่ในสวนยางจะไม่ไปทำลายต้นยาง เป็นการไปเพิ่มปุ๋ยให้ต้นยางและเลี้ยงได้ตลอด ถึงแม้ยางจะเปิดกรีดแล้ว

“สำหรับอาหารเป็ด ก็ไม่ต้องเน้นอาหารล้วนๆ ผสมผสาน หยวก รำ ข้าวโพดบ้าง ผสมในอาหารบ้าง จะช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ มูลเป็ดก็ยังสามารถนำไปทำปุ๋ยได้อีกด้วย ทั้งนี้ ก็อยากแนะนำสำหรับผู้ที่มีเฉพาะสวนยางก็สามารถเลี้ยงเป็ด ไก่ หรือปลูกพืชแซมได้ จะได้เป็นรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว อีกทางหนึ่ง”

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์
ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว
แหล่งที่มา : สทท.ยะลา