รือเสาะ-นราธิวาส เฉลิมฉลองตรุษจีน คืนรอยยี้มแห่งความสุขแก่ประชาชน

สืบสานประเพณี สร้างรือเสาะน่าอยู่ ผู้คนมีสุข


เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่24 มกราคม 2563 ที่บริเวณถนนรือเสาะสนองกิจ หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ พ.ต.อ.ชาตรี คชรัตน์ ผกก.สภ.รือเสาะนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายจักรพันธ์ บันฑรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอ รือเสาะร่วมงานอย่างคับคั่ง


ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนได้มอบความบันเทิงคืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อที่จะนำสันติสุขมาสู่เมืองรือเสาะน่าอยู่ ผู้คนมีสุข
ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีร่วมผัดหมี่ และการสาธิตการผัดหมี่ซั่ว (หมี่มงคล) การเชิดสิงโตของมูลนิธีกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลา ภายใต้การนำโดยนายสฤษ์ดีพงษ์ แช่เลี้ยวการร้องเพลงจีน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวทีของนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และการแสดงกระบี่กระบองไฟ


สำหรับบรรยากาศในเขตเทศบาลตำบล.รือเสาะ อ.รือเสาะ ในช่วงของวันนี้ ยังคงไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นชาวไทยมุสลิม ประมาณ 90% เชื่อสาย จีน ที่ยังคงปักหลักไม่ทิ้งถิ่นฐานอยู่จำนวน 160 ครัวเรือน ด้วยความหลากหลายต่างศาสนาต่างเชื้อชาติ ต่างประเพณี ต่างวัฒธรรม แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ประชาชนชาวรือเสาะ อยู่ด้วยความรัก สามัคคี