ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สแกนคัดกรองผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศเข้มข้น โดยเฉพาะที่เช่าเหมาลำจากจีน

วันนี้ (27 ม.ค. 62) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ขณะนี้ ได้มีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ และป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่คัดกรองผู้ป่วย และการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรน่าภายในสนามบิน

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ขณะนี้ ทางท่าอากาศยานใหญ่มีความพร้อมทุกด้านที่จะป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยเฉพาะการคัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีทั้งเที่ยวบินจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีน โดยจะมีการสแกนนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียด หากเข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยที่เกี่ยวกับโรคนี้ ก็จะมีคัดแยกเพื่อตรวจอาการอย่างละเอียด”


ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.สงขลา