‘แม่บ้านเทพา’รวมกลุ่มตัดเย็บ “วชช.สงขลา” หนุนสร้างอาชีพ

 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา สานอาชีพกลุ่มแม่บ้านเสริมรายได้จากกรีดยาง เปิดหลักสูตรตัดเย็บผ้าฮิญาบ

20 – 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดย นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานหลักสูตรฝึกอบรม และนางสาวศุภาพิชญ์ แก้วหนู เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ลงพื้นที่ฝึกอบรมการเรียนการสอน หลักสูตรตัดเย็บผ้าสตรี 45 ชั่วโมง ที่ บ้านควน ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นักวิชาการศึกษา เผยว่า กิจกรรมวันนี้ได้เข้าติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 45 ชั่วโมง ที่บ้านควน ต.เทพา ซึ่งได้เปิดอบรม ดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เรียน 25 คน วิทยากรผู้สอน คือ นางสาวกาญจนา หมัดอาดัม

กลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านควน เข้ามาพูดคุยกับทางวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าตนเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เคยมีความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า กำลังมองหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ เพราะที่ผ่านมาประสบปัญหารายได้ครอบครัว ลดลงเนื่องจากยางพาราราคาตกต่ำ ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันและอยากเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับชาวมุสลิม วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงยินดีเปิดหลักสูตรสอนตัดเสื้อผ้าสตรีให้

นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ยังส่งเสริมความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กลุ่มตัดเย็บท่าม่วงที่ต้องกาเรียน เพื่อจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับชุมชน ตัดชุดนักเรียนให้กับโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา เพราะวิทยาลัยชุมชนสงขลามองว่า เราเป็นหน่วยงานหนึ่งสามารถส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านได้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชนต่อไป