ยิ่งใหญ่ตระการตา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียร่วมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี

26 ม.ค. 63 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเสริมสร้างอัตลักษณ์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในด้านความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในพื้นที่ โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมชาวจีน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเข้าร่วม

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เมืองเบตง ในฐานะเมืองท่องเที่ยว หรือเมืองที่มีความเป็นพหุลักษณ์ ที่มีความหลากหลายของผู้คน วันนี้เมืองเบตงยังคงความเป็นสังคมพหุลักษณ์ได้เป็นอย่างดี กับการอยู่ร่วมกันทั้ง 3 เชื้อชาติ (ไทย จีน มาลายู) และเต็มไปด้วยอัตลักษณ์ความเป็นจีนอย่างแข็งแกร่งที่แตกต่างจากคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองอื่นๆ ในวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงได้กลายเป็นชุมชนและเครือข่ายทางชาติพันธุ์ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเบตง มีการรวมตัวของ 5 สมาคมจีน ภายใต้มูลนิธิอำเภอเบตง และสถาบันขงจื้อ เทศบาลเมืองเบตง เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และทำประโยชน์แก่สาธารณะ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน กลายเป็นความรัก ความภูมิใจในความเป็นจีน กลายเป็นประเพณีของเมือง เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง

ด้านนายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การจัดงานวันตรุษจีน หรือ เทศกาลวันขึ้นปีหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน เทศบาลเมืองเบตง จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และการจัดงานในปีนี้จะเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี แสดงให้เห็นถึงพลังของพี่น้องชาวอำเภอเบตงทุกเชื้ชาติ ทุกศาสนา ที่ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของเมืองเบตงที่ยังคงความเป็นจีนอย่งเข้มแข็งนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาอย่งยิ่ง ดั่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และหล่อหลอมให้เกิดความรักในมาตุภูมิของตน และที่สำคัญขอให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกต้อนรับ “ปีชวด” ที่ชาวเบตงทุกคนจะได้รับพรมงคล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ วาสนา ความมั่งมีศรีสุข และสุขภาพที่แข็งแรทั้งกายและใจ ส่งผลให้ก่อเกิดเป็นพลังในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา : อดินันท์ มะลี/ วรัญญา นันตาแก้ว/ สวท.เบตง จ.ยะลา