ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายะลา เชิญชวนชุมชน “กู้ล้านจ่ายร้อย” สินเชื่อสร้างไทย เพื่อสร้างความยั่งยืน ต่อยอดขยายธุรกิจ

นางรอยฮา วาหลง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายะลา ระบุว่า ในส่วนโครงการตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เป็นสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชน สร้างไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจของชุมชนเอง

โดยโครงการนี้จะจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยถูกมาก ในอัตรา 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หากกู้เงิน จำนวน 1 ล้านบาท ก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพียง 1 ร้อยบาทเท่านั้น หรือที่เรียกว่า “ล้านละร้อย” เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน จริง ๆ เพื่อให้ชุมชนยืนหยัดด้วยตนเองได้ และสร้างอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนมีกำไร มีการหมุนเวียนกำไรในชุมชน เป็นการคืนกำไร ให้ชุมชนทั้งหมด

สำหรับการให้สินเชื่อโครงการนี้ ก็จะจ่ายให้กับชุมชนที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ทางชุมชนได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งชุมชนใดที่มีความพร้อม ต้องการไปขยายธุรกิจให้กับชุมชน ก็สามารถติดต่อสินเชื่อ โครงการธุรกิจชุมชน สร้างไทย เพื่อสร้างความยั่งยืน ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สทท.ยะลา