สงขลาทูเดย์ บุกตำนานวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ “วัดอู่ตะเภา” มีอายุ 550 ปี ปรากฏวัตถุโบราณที่สำคัญ อย่างรูปหนุมานแกะสลักไม้

พระครูสุคนธ์สีลวัตร (อาจารย์เตี้ยง ติสสวํโส) เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า วัดนี้มีหลักฐานเป็นเอกสาร ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2010 หากนับอายุมากกว่า 550 ปี นับเป็นวัดแรก ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในอำเภอหาดใหญ่

วัดอู่ตะเภา เป็นวัดลุ่มน้ำอู่ตะเภาที่มีความเก่าแก่กว่าเมืองหาดใหญ่ สมัยอยุธยาสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เจริญกว่าหาดใหญ่ เนื่องจากหากย้อนไปในสมัยโบราณบริเวณวัดซึ่งติดอยู่กับลำคลองยาวมาจากสะเดา เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของชาวบ้าน

เมื่อก่อนเรือที่มาเป็นเรือสินค้า คลองนี้เป็นทางสัญจรไปมาของคนที่จะไปตลาด พ่อค้าแม่ขายนั้นไปทางเรือ และหากย้อนกลับไปก่อนตั้งวัด ที่นี่เคยเป็นอู่ซ่อมเรือสำเภาของจีน จึงเป็นที่มาของ “วัดอู่ตะเภา”

ท่านเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา กล่าวว่า ตนบวชเป็นพระสงฆ์ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนกระทั่งปัจจุบันอายุ 71 ปี อาศัยวัดแห่งนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นป่าหญ้ารกร้าง หากย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ววัดแห่งนี้เปรียบเหมือน “วัดรกร้าง” มีแต่ป่าและหญ้า มีเพียงกุฏิพระไม่กี่หลัง เนื่องจากขาดผู้นำ ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดอยู่นาน น่าเสียดายวัตถุโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหายสาบสูญไป

“วัตถุโบราณบางชิ้นค่อนข้างเก่าแก่ อย่าง กาทองเหลือง จาน ชาม ผอบ หีบทองเหลือง หนังสือขอม ซึ่งไม่มีผู้ใดอ่านออกแล้ว รวมทั้งมีโบราณวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในชุมชน คือ วัตถุโบราณแกะสลักไม้เป็นรูปหนุมาน ชาวบ้านเรียกว่า “ตาหมาน”

เอกลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้คือ ประเพณีการแข่งขันเรือพาย ซึื่งจัดเป็นประจำทุกปีช่วงวันออกพรรษา ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของสายน้ำคลองอู่เภาสายน้ำที่กั้นระหว่างอำเภอหาดใหญ่ โดยจะมีเรือจากวัดลุ่มน้ำอู่ตะเภา อีกหลายวัด เช่น วัดนารังนก, วัดบางหยี, วัดคูเต่า มาแข่งด้วย

ติดตามอ่านต่อได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1041 วันที่ 21-27 พ.ค. 2561