ขนส่งฯสงขลาย้ำรถโดยสารป้ายดำผิดกม.พบจับปรับทันที 2 พัน แนะปชช.ใช้รถสาธารณะ

นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักขนส่งจังหวัดสงขลา ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะว่ามีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก

 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีกลุ่มรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตุ๊กๆ) ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นหนังสือรัองเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้ทางราชการแก้ไขปัญหาการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ผ่าน Applications grab โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจึงขอแจ้งเตือนว่าการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาทำการรับจ้างรับส่งผู้โดยสารเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 21 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และขอให้ผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยวได้ใช้รถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สนับสนุนและใช้บริการรู้ที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารพบเห็นรถโดยสารสาธารณะคันใดกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัยในการใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง