สงขลา​ ระดมสมอง​ ถกพัฒนาสู่ “Smart City”

วันนี้​ (22​ มกราคม​ 2563)​ ที่ห้องประชุม​กัปตัน​ อาคาร​ HBS​ มหา​วิทยาลัย​หาดใหญ่​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา​ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ “Songkhla Smart City”​ ครั้งที่ 1/2563

โดยมี​ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ มหาวิทยาลัย​หาดใหญ่​ พร้อมด้วย​ ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ และทีมนำเสนอโครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล​ รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด


นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง, นายพิชัย จงไพรัตน์​ ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย​จังหวัด​สงขลา​และภาคใต้​ ภาคเอกชนและ ภาครัฐเข้าร่วมกว่า​ 30​ คน

ทั้งนี้​ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของเมืองต้นแบบและติดตามการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของหาดใหญ่-สงขลา

ในการประชุมมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก​ โดยลงพื้นที่ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เพื่อให้ได้กระบวนการสร้างการเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ City Incubator เพื่อทำแผนพัฒนาเมือง​ภายใต้โครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ