นักเรียนพื้นที่ชายแดนใต้ คว้ารางวัลเหรียญเงิน โครงการ Move world Together ที่ได้ไปประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (22 ม.ค. 63) ที่ลานเข้าแถวโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น นำโดยนายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะฯ ได้มามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เยาวชนในโครงการ Move world Together ที่ได้ไปประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยคว้างรางวัลเหรียญเงิน ได้อับดับที่ 2 ในงาน SLLF, Seoul International Invention Fair 2019 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยนายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา อ.เมืองยะลา นายมะซากี โตะเก็ง หัวหน้าสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพร้อมแสดงความยินดี

นายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการ Move world Together กล่าวว่า “เป็นโครงการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนและสังคม เริ่มจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เพิ่งตนเองได้ และพร้อมเป็นแกนนำเยาวชนทั้งในนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มสามรถกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป”

ทั้งนี้ “โครงการฯจัดหลักสูตรอบรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และยึดหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ไตร่ตรองเป็นระบบ ที่จะผสมผสานเนื้อหาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาสติปัญญา ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน” ฝ่ายจัดสรรค์โครงการ Move world togas กล่าว

สำหรับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ส่งเข้าประกวด ระดับเวทีนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2019 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็นโครงงาน “ผลงานแผ่นเช็คระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง” จนได้รับรางวัลเหรียญเงิน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยชิ้นงานนี้มีนักเรียนร่วมคิดค้น ประกอบด้วย นางสาวพัตมา มอลอ นางสาวนูไรดา แมเราะ นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา และนางสาวอาร์ตินี มะเซ็ง ทุกคนกล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่มีโครงการดีๆแบบนี้ นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชท้องถิ่นอีกด้วย หากรัฐบาลหนุนผลผลิตแผ่นระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ จะเป็นผลดีและรู้สึกสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เพราะใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกหลักศาสนา”

โดยคุณสมบัติของแผ่นเซ็ตระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง สามารถยับยั้งกลิ่นกายได้ 9 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสกัดใบฝรั่งมีสารแทนนิน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันปัญหาผิวใต้วงแขนหมองคล้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดคราบเหลืองติดเสื้อผ้าและไร้แอลกอฮอล์ จึงทำให้ชาวมุสลิมสามารถใช้หลังอาบน้ำหรือพกพาระหว่างวัน ซึ่งสะดวกง่ายต่อการพกพาและเหมาะสมสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ คณะจัดโครงการ Move World Together ยังได้มอบรางวัลและทุนพิเศษ สำหรับยาวชนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิประกอบด้วย รางวัลครูเคลื่อนโลก โดยมอบให้ครูที่ปรึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเสียสละเวลาในการร่วมกับโครงการ Move World Together พัฒนาเยาวชน ให้กับคุณครูอาร์ตีนี มะเซ็ง และมอรางวัล INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเชีย ให้แก่คณะเยาวชนและครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : อัมรัน แมหะ/ กนกพร ประสงค์/ สวท.ยะลา