พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ประชุมครม.นัดแรก” ปี 2563 ที่จังหวัดนราธิวาส ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ชื่นชมความก้าวหน้า “โครงการยุวทูตความดี”ยาวนานกว่า 20 ปี ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ “ครม.สัญจร”ครั้งที่ 2หรือ “ครม.นัดแรก” ของปี 2563 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนราธิวาสที่ จ.นราธิวาส

 

โดย “พล.อ.ประยุทธ์” จะลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ในวันที่ 20 มกราคม 2563 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

ขณะที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เลือกลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวทูตความดี ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดย นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมผู้แทน เลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และนางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุม

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและคณะในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการยุวทูตความดี ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 20 ปี

 

โดยถือได้ว่า “โครงการยุวทูตความดี” นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญโดยการฝึกฝน เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กล่าวว่า โครงการยุวทูตความดี มีส่วนสำคัญทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ณ ต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศบรูไน ประเทศคูเวต ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์

 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ สามารถสร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยในห้วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 ที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนทั้งหมด 8 ราย จากพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ