นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง เผยทิศทางการพัฒนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล

ร.ต.ต.อุดม ลักษณะ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง กล่าวว่า ภายหลังจากรัฐบาลได้กำหนดให้อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตื่นตัวเร่งพัฒนาอำเภอเบตง เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่มีเสน่ห์ โดดเด่นเฉพาะตัว จนทำให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพักรายวัน รวมถึงโฮสเทล เพิ่มขึ้น ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ เร่งเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนดินแดนใต้สุดสยามแห่งนี้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ ทะเลสาป-ป่าฮาลา บาลา ที่กล่าวขานกันว่า เป็น “อเมซอนแห่งอาเซียน” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต ทะเลหมอกไต๋ตง ทะเลหมอกจาเราะกางา อุโมงค์ปิยะมิตร สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สตรีทอาร์ตเบตง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาอำเภอเบตง กว่า 6 แสนคน และคาดว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้สนามบินเบตง ในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 1 ล้านคน และเชื่อว่าการเดินทางมาประชุมครม.สัญจร นอกสถานที่ ที่จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคมนี้ จะส่งผลดีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอเบตง ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร

ข้อมูลข่าวและที่มา: อดินันท์ มะลี/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.เบตง จ.ยะลา