‘มทร.ศรีวิชัย’ คิดค้นบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยต้นกล้วยเพิ่มมูลค่า-ปลอดสารพิษ

มทร.ศรีวิชัย คิดไอเดีย “บรรจุภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเส้นใยต้นกล้วย” ภาชนะไม่มีสารพิษเจือปน ย่อยสลายง่าย สร้างมูลค่าจากเศษขยะ!

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า นักวิจัยหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) มีโอกาสร่วมงานกับชาวบ้านตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้ มีอาชีพทำเกษตรกรรม ปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อชาวบ้านตัดผลกล้วยจำหน่ายแล้ว จะเหลือลำต้นกล้วยที่ปล่อยให้เน่าเสียเป็นจำนวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

ผศ.วรพงค์ กล่าวว่า หลังจากนั้นเราจึงระดมความคิดในการแก้ปัญหา นักวิจัยจากมทร.ศรีวิชัย จึงคิดค้นวิธีการทำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ ที่ทำมาจากเส้นใยต้นกล้วย เป็นอีกหนึ่งวิธีการใช้ประโยชน์จากลำต้นกล้วยที่เหลือทิ้ง ให้เกิดมูลค่า สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากเส้นใยกล้วยนั้น ปลอดสารพิษ ซึ่งต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์กล่องโฟมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งกล่องโฟมเมื่อถูกนำไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัด และอาหารทอดที่มีน้ำมัน เป็นส่วนประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้สารอันตรายแตกตัวออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคต

ปัจจุบันชุดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษจากเส้นใยต้นกล้วยที่ทำการทดลองนั้นมี 2 แบบ คือ ชุดถ้วย และชุดถาดหลุม ซึ่งมีวิธีการทำที่แตกต่างกัน โดยวิธีการทำชุดถ้วยจะนำเส้นกาบกล้วยฝอยแห้ง ใส่ในภาชนะแป้นพิมพ์ แล้วกดอัดให้ขึ้นรูปถ้วยส่วนวิธีการทำชุดถาดหลุมจะนำเส้นกาบกล้วยฝอยแห้งใส่ในภาชนะ นำมาอัดให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อน แล้วจึงนำมาอัดขึ้นรูปให้เป็นชุดถาดหลุม ผศ.วรพงค์ กล่าว

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0 7431 7100 และ 08 1569 7303
เขียนข่าวโดย ปิยวรรณ มากสง นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 08 07120887