เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 จากประเด็นข่าวที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล ประเด็นที่ว่ามี “กลุ่ม มวล.เสรี” เมืองคอน ได้ออกประกาศ พร้อมแชร์ข้อความเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม “วิ่ง.ไล่.ลุง.” และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 โดยใช้เส้นทางถนนรอบนอก “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่เสื้อขาว พร้อมนำกระดาษ ปากกา ดินสอ เขียนข้อความ เพื่อแสดงความเห็นภายใต้หัวข้อ : ไม่พอใจอะไร? ทำไมถึงออกมาวิ่งไล่ลุง? หรือลุงคุณคือใคร?

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทาง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ต้องมีการออกหนังสือแถลงการณ์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยข้อความในแถลงการณ์ระบุไว้ดังนี้

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไม่อนุญาตให้จัดงาน “วิ่ง ไล่ ลุง”

จากกรณีที่มีเพจชื่อ มวล.เสรี ได้แชร์ข้อความและภาพเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่ง ไล่ ลุง มวล.” โดยใช้เส้นทางถนนรอบนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องใส่เสื้อขาว พร้อมนํากระดาษ ปากกา ดินสอ เขียนข้อความ เพื่อแสดงความเห็นภายใต้ หัวข้อ: ไม่พอใจอะไร? ทําไมถึงออกมาวิ่งไล่ลุง? หรือลุงคุณคือใคร? ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคม ออนไลน์นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้จัดกิจกรรม “วิ่ง ไล่ ลุง มวล.” และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ดังกล่าว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบนพื้นฐานของ หลักการทางวิชาการ มิใช่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น หน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่อนุญาต และไม่ สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลใดก็ตามมาจัดกิจกรรมเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 มกราคม 2563

ภาพประกอบข่าว

ภาพจากเพจ เคียงข้างนักศึกษา wu