น้องคูน (ด.ช.สิรดนัย สิริโปราณานนท์) ระดับชั้นป.4 โรงเรียนแสงทองวิทยา 

เข้าร่วมการแข่งขัน Beach 4 on 4 Bash Youth Ice Hockey Tournament

ที่พัทยา  เมื่อ 5 – 9 ธันวาคม 2561

คว้ารางวัล

-รางวัลชนะเลิศ ลำดับ 2 เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

-รางวัล MVP (Most Valuable Player=ผู้เล่นทรงคุณค่า)

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแสงทองวิทยาได้อย่างมากมายในระดับ International

รายการ Tournament ดังกล่าวนี้ ทางฮ่องกง เป็นผู้จัดการแข่งขันเป็น Event ประจำทุกปี