มท.2 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลก ที่ 6 กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่ 6 ม.ค. 63 ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลก ที่ 6 กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลกให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลก และให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครอง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ป้องกันเหตุร้าย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในฐานะของการเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนผลักดันโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น พร้อมได้กล่าวทิ้งท้ายอวยพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ข้อมูลข่าวและที่มา: ผลดา ชูสิงห์/วรัญญา นันตาแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส