เปิดแล้ว!ตลาดชุมทางทุ่งสง-จังหวัดนครศรีธรรมราช ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว’ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขานรับนโยบายรัฐฯ ครั้งแรกของปี 2563 พร้อมจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อาทิตย์แรกของเดือน


วันที่ 5 ม.ค.63 ณ ตลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและใกล้เคียง ต่างพากันเดินเที่ยวชม และอุดหนุนสินค้า ภายในตลาดชุมทางทุ่งสง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายทั้งอาหาร ของกินของใช้ ที่สำคัญภายในตลาดแห่งนี้จะไม่มีการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร และพยายามลดการใช้ถุงพลาสติก มีจุดคัดแยกขยะก่อนทิ้งไว้บริการหลายจุด สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ลดการสร้างขยะใหม่ในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ในการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณแยกวังทองสร้อย เพื่อให้มีโลหิตเพิ่มขึ้น เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 -18.00 น.

โดยตลาดชุมทางทุ่งสง เดิน กิน ชิม เที่ยว เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นตลาดที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกรูปแบบ ทั้งอาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP ตลอดจนการแสดงพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และเพิ่มจำนวนครั้งของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา : จิตเลขา สุคนธจร/สุนทรี ทับมาโนช/สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช