สงขลา : การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา สงขลาทูเดย์ ประมวลภาพความประทับใจในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับหน้าที่เจ้าภาพจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 “ซิงกอร่าเกมส์” ได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันร่วมกันมาเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสุขภาพ อนามัย จิตใจ อารมณ์สติปัญญา ตลอดถึงการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยสามารถหล่อหลอมตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพได้

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับภาค และชิงชนะเลิศ 5 ภาค ในระดับประเทศต่อไป

“ซิงกอร่าเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2561ในครั้งนี้ “พี่หูเลี่ยม น้องหูกลม” เป็นตัวนำโชค และใช้คำขวัญของการแข่งขัน “ท้องถิ่นใต้ ท้องถิ่นไทย รวมใจด้วยกีฬา” กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2561 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขัน 59 องค์กร มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน 7,500 คน มีประเภทการแข่งขัน มี 11 ชนิดกีฬา