ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สรุปผลการดำเนินงานขับขี่ปลอดภัย 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 กำชับทุกหน่วยเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกพื้นที่ตลอดทั้งปี

วันนี้ (3 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference Systems) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ภาพรวมทั้งประเทศช่วงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุสะสม 3,421 ครั้ง ลดลงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 9.76 มีผู้บาดเจ็บสะสม 3,499 คน ลดลงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 10.10 และมีผู้เสียชีวิตสะสม 373 คน ลดลง 19.44 อย่างมีนัยสำคัญ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ กู้ภัย และเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้น ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ เข้มแข็ง ซึ่งหลังจากนี้ได้กำชับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกพื้นที่ เร่งวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ถนน ยานพาหนะ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อหามาตรการในการแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง และให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งหวังให้ปี 2563 สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ”

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่ก่อนเริ่มคุมเข้ม 7 วันขับขี่ปลอดภัย อาทิ การปรับปรุงจุดเสี่ยง การจัดทำป้ายแจ้งเตือน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ และได้มีการเน้นย้ำให้ชุมชนดูแลกันเอง ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการจุดตรวจเข้มข้นตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563″

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุ 116 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 121 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รองลงมาเกิดจากการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และการเมาสุรา ตามลำดับ ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ และเกือบร้อยละ 50 เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักมากกว่าสายรอง เนื่องจากมีการนำมาตรการด่านครอบครัว ด่านชุมชน มาร่วมรณรงค์ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกหน่วยงานเน้นย้ำมาตรการในกฎแห่งความปลอดภัย พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ทั้งชุมชน และสถานศึกษาต่าง ๆ เดินหน้าสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดสงขลาตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา