สงขลา – ชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ จุดไฟนักธุรกิจ เดินสายศึกษาดูงาน-กิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาธุรกิจ

ชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ นำโดย นายชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ และสมาชิกกว่า 20 คน ร่วมแสดงความยินดี ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด และที่ปรึกษาชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมมูลนิธิสามัคคีธรรมตระกูลอึ้ง จังหวัดสงขลา เมื่อ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้มีการพบปะพูดคุยแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างเป็นกันเอง รวมถึงศึกษาดูงาน บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 1982 จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อดูวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

นายชลิตพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษาชมรมฯ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องธุรกิจ โดยมีการทำกิจกรรมนอกสถานที่อยู่เสมอ ทั้งด้านธุรกิจศึกษาดูงาน และด้านประโยชน์ต่อสังคม

“ผมเน้นการมีส่วนร่วม ความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิก รวมทั้งการเปิดโลกกว้างดูงานนอกสถานที่ เพื่อจุดไฟให้ตื่นกระตือรือร้นในนำมาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันยุคสมัย” นายชลิตพงศ์ กล่าว

 

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์โฟกัส