‘ผู้ว่าฯพัทลุง’ ย้ำ! ขับขี่สวมหมวกนิรภัย-ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ สรุป 3 วัน เกิดเหตุ 19 ครั้ง

นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบว่าในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 19 ครั้ง โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจทั้งบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง จำนวน 22 จุด ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหารได้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกจำนวน 48 จุด รวมทั้งหมด 70 จุด และจากการเรียกตรวจยานพาหนะทั้งหมด 17,141 คัน มีผู้ขับขี่ถูกดำเนินคดี จำนวน 2,359 คน มากที่สุดเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่สวมหมวกนิรภัย 979 คน รองลงมาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 812 คน และผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 255 คน

ด้าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กำชับให้แต่ละจุดตรวจ กวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารทุกคน จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง นอกจากนี้ ให้ดำเนินการ ตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่ทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สมพงศ์ หนูขวัญ/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.พัทลุง