สงขลา -​ กำชับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะค่ำคืนนี้ คืน Countdown นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประชุมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้สรุปประเด็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอ กำชับ กำกับดูแลและกวดขัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและตรวจตราความพร้อมของยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นและให้มีสัญญาณไฟ หรือป้ายแจ้งเตือนบริเวณจุดตรวจ​ และการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่งเข้มข้น รวมถึงเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกพลังชุมชน ด่านครอบครัวและจิตอาสา โดยเฉพาะในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ การจัดเตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่

ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบการสร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมายให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามกฏหมายจราจร ขับรถอย่างมีวินัยและมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ถึงจุดหมายด้วยความสุขและความปลอดภัย

สุธิดา พฤกษ์อุดม​ สวท.สงขลา