ด้วยเพราะสังคมผู้สูงอายุของไทยกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรในภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างต้องตั้งรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย อย่าง “สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ยังต้องกลับมาทบทวนในสมมติฐานดังกล่าว พร้อมตั้งโจทย์ใหม่ว่า ข้าราชการที่เคยเกษียณอายุ 60 ปี แล้วต้องออกจากราชการ ทั้งๆที่ยังมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ช่วยพัฒนาประเทศได้ จึงน่าที่จะให้กลับมาทำงานต่อได้ เพราะตำแหน่งงานบางประเภทหาอัตรากำลังทดแทนค่อนข้างยาก โดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษา

การแต่งตั้ง “นายอรัญ คงนวลใย” อดีตผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ภาคใต้ ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลับเข้ามาทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำอีกครั้ง จึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกอะไร

เนื่องจากที่ผ่านมา ผอ.อรัญได้คลุกคลีกับการทำงานทั้งด้านบริหาร และการพัฒนาวิชาการของระบบ กศน.มายาวนาน ทำให้เข้าใจและเข้าถึงบริบทของกศน.เป็นอย่างดี

“สงขลาทูเดย์จึงนำเสนอบทบาท “ผู้เชี่ยวชาญจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานกศน.

@. รู้สึกอย่างไรเมื่อทราบว่าได้มาร่วมงานกับกศน.อีกครั้ง?

ดีใจที่สำนักงาน​ กศน.ให้โอกาสผมในการเข้ามาทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งทำ คือการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอีกหลายคนอีกครั้ง

@. อะไรคือแรงจูงใจและที่กลับเข้ามาทำงาน ?

สิ่งที่ข้าราชการได้รับหลังเกษียณคือ เวลาที่เต็มร้อยในการใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบสบายๆ แต่สำหรับผมพร้อมเสียสละเวลามาทำงานให้กับสังคม ซึ่งไปสอดคล้องกับนโยบายการดึงศักยภาพของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเพื่อมาร่วมกันทำงานในเชิงพื้นที่และช่วยกันนำพา​ กศน.ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

“ผมรักในความเป็น กศน.เมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสจึงยากที่จะปฎิเสธ”