นิพนธ์ ขึ้นน่าน มอบผ้าห่มกันหนาวที่เวียงสา ก่อนรุดเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนที่แยกศรีศรีสวัสดิ์(พญาวัด)​ อ.เมืองน่าน ย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้ม ลดยอดอุบัติเหตุ-สูญเสีย ช่วง 7 วันอันตราย


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ศาลาประชาคม อ.เวียงสา จ. น่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะได้เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้ร่วมกับบริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด(มหาชน)​แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 500 ผืน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯเรื่องการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อที่จังหวัด และ ท้องถิ่นจะได้ดำเนินการได้โดยไม่ขัดระเบียบฯ พร้อมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการประกันรายได้ในพื้นเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และ ข้าวโพด ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว

จากนั้นเวลา 18.30 น. คณะของนายนิพนธ์ บุญญามณี มท.2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2563 ณ จุดตรวจแยกศรีสวัสดิ์ (พญาวัด) อ.เมือง จ.น่าน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน และมอบเสื้อสะท้อนแสง แท่งส่งสัญญาณไฟเรืองแสงรวมถึงสิ่งของอื่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ โดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยยึดเป้าหมายลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินให้มากที่สุด