‘ยะลา’จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลมังกรทองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 ยังได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าบวงสรวงแก่ประธานชมรมอีกด้วย

สำหรับพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งนี้ ทางชมรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดยะลา นำโดย ผอ.ไชยสิทธิ์ เมฆหยก ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “วีรกษัตริย์ไทย ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า” เมื่อพุทธศักราช 2310 ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ความเป็นมาของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดยะลานั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 โดย พลตรีวีรวรรณ ว่องไว อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และประชาชน ได้ร่วมกันสร้างศาลขึ้น ซึ่งใช้ชื่อว่า “ศาลาจัตุรมุข” และได้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาประดิษฐ์ไว้บนศาลแห่งนี้ อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมบวงสรวง เป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/วรัญญา นันตาแก้ว/สทท.ยะลา