ท่าอากาศยานตรัง พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติช่วงเทศกาลปีใหม่’63 เผยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ชี้!จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

พันจ่าเอก เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนจองตั๋วเพื่อเดินทางกลับบ้านและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีการจองตั๋วเดินทางมาจังหวัดตรังเช่นกัน โดยมีการจองตั๋วแล้ว 90% ในขณะนี้ตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่เดินทางมาจังหวัดตรัง 3 สายการบินคือ นกแอร์ แอร์เอเชียและสายการบินไลออนแอร์ ที่บินตรงจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง ปลายทางที่จังหวัดตรัง มีเที่ยวบินขึ้นลงทั้งหมด 12 เที่ยวบิน ไว้คอยให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในระยะนี้ราคาตั๋วจะเริ่มมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความต้องการที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังจำนวนมาก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์”

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ทางท่าอากาศยานตรัง ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 70 คน ในการคอยอำนวยความสะดวกและคอยตรวจตราบุคคลที่ต้องสงสัยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อีกทั้งมาตรการป้องกันก็มีการสแกนกระเป่าสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ทางท่าอากาศยานจังหวัดตรัง มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับผู้โดยสารและมาตรการรักษาความปลอดอย่างเข้มงวด หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาด้านการเดินทาง สามารถโทรสายด่วน 1356 ซึ่งเป็นสายด่วนของกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลข่าวและที่มา: สายชล ธรรมกุล/นนทพร แก้วกา/สวท.ตรัง