สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ส่งความสุขสู่ชายแดนใต้ 26 ธ.ค.61 ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

13 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดประชุมผู้บริหารทั่วภาคใต้ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงการจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ซึ่งสืบเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

“อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” จึงเป็นการจัดงานที่รัฐบาลอยากมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนชายแดนใต้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมจัดขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพจากการทำงานจริง พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ต่อสาธารณชนทั่วไป

นอกจากนี้มีการจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ ทักษะวิชาชีพ การซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

“กิจกรรมทั้งหมดเป็นความตั้งใจของอาชีวะที่อยากส่งต่อความสุข เพื่อพี่น้องชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังทำให้ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวะมีจิตอาสาได้ทำงานร่วมกับชุมชน เป็นการหาประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย” ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว

พร้อมกันนี้ยังมีการประชุมงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” Dream run จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมของชมรมครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในโครงการสานฝันการกีฬา สู่ ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ห้องเรียนสานฝัน)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 350 บาท ระยะทาง 5 Km เส้นทางวิ่งเริ่มต้นจาก ประติมากรรมคนอ่านหนังสือ บริเวณหาดสมิหลา วิ่งเป็นเส้นตรง 2.5 กิโลเมตร กลับตัว บริเวณหน้าป้ายกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 วิ่งเป็นเส้นตรงกลับเส้นชัยระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ไปกลับ 5 กิโลเมตร ผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-332123 , 074-420360 Facebook : 5K DREAM RUN