วันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่และเสื้อเบลเซอร์สำหรับผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสงขลา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินรางวัลพร้อมเสื้อสามารถสำหรับนักกีฬาของจังหวัดสงขลาตัวแทนทีมชาติไทย ที่ได้เหรียญรางวัลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

  

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า ต้องขอบคุณนักกีฬาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา ซึ่งเป็นเวทีแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาอย่างเต็มที่ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม โดยบุคลากรทางการกีฬาของจังหวัดสงขลา สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศชาติ

ผมขอชื่นชมนักกีฬา และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่าน ผมให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อผลิตบุคลากรให้เข้าสู่วงการกีฬาระดับชาติและระดับโลกต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การกีฬาและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงชนะเลิศได้เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค.ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาจังหวัดสงขลา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ได้พิจารณามอบเสื้อสามารถสำหรับนักกีฬายอดเยี่ยม โล่สำหรับผู้ฝึกสอนดีเด่นและเกียรติบัตร สำหรับประธานชมรมกีฬาดีเด่น และนักกีฬาคว้าเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 30 จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้เเก่

  • มะเหมี่ยว น.ส.จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์ นักกีฬากีฬาเทควันโด (เหรียญทอง)
  • นุ้ก นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร นักกีฬาสนุกเกอร์ชาย (เหรียญทอง)
  • เจิม นายโสธิชัย รักษ์สำรวจ นักกีฬาสเก็ตบอร์ดสตรีท (เหรียญทองแดง)