“Yala Night Run” ทดสอบเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ชมเมืองยะลายามค่ำคืน คนรักสุขภาพแห่ร่วมเกือบ 400 คน

วันที่ 23 ธ.ค. 62 ชาวยะลาที่รักสุขภาพ ชอบการออกกำลังกายด้วยการ  จำนวนเกือบ 400 คน โดยการนำของนายต่อศักดิ์ เพ็ญหิรัญ นายดนุพล ปลื้มใจ ได้มารวมกลุ่มกันที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมทดสอบเส้นทางการวิ่ง กิจกรรม “Yala Night Run” ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2563

สำหรับการวิ่งทดสอบครั้งนี้ เริ่มต้นจากบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา วิ่งไปตามถนนพิพิธภักดี ซึ่งมีแสงสีของไฟประดับยามค่ำคืนที่สวยงาม ไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟยะลา และวกกลับมาเส้นทางเดิม ผ่านศาลหลักเมือง และกลับมาสิ้นสุดที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ใช้ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร รวมเวลาการวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากผู้ร่วมวิ่งจะได้ออกกำลังกายแล้ว ก็ยังได้เห็นสีสัน บรรยากาศที่สวยงาม ยามค่ำคืนของเมืองยะลา อีกด้วย

นายต่อศักดิ์ เพ็ญหิรัญ ผู้จัดงาน “Yala Night Run” บอกว่า สำหรับกิจกรรม “Yala Night Run” เริ่มจัดในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 จุดประสงค์หลักเพื่อจะได้โปรโมทเมืองยะลา อยากให้นักวิ่งจากจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงชาวยะลาได้เข้ามาร่วมวิ่งกลางคืนที่เมืองยะลา ซึ่งยะลาวิ่งกลางคืนได้ มีความปลอดภัย นอกจากนี้ วันที่จัดงานวิ่ง รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปสนับสนุนรถของผู้พิการ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการรับซื้อน้ำมันใช้แล้ว เพื่อนำไปทำไบโอดีเซล วันงานก็อยากให้ประชาชนได้นำน้ำมันใช้แล้วใส่ขวดมาด้วย

ในส่วนของวันนี้ เป็นการวิ่งซ้อมครั้งที่ 2 ซึ่งมีการนัดหมายนักวิ่งในเพจ ตอนแรกคิดว่าคนจะน้อยมีเพียง 20-30 คน แต่ก็เกินเป้าที่ตั้งไว้ มีผู้มาร่วมกิจกรรมเกือบ 400 คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะเปิดเพจ “Yala Night Run” สมัครได้ตามช่องทางได้เลย

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สทท.ยะลา