สงขลา พร้อม!จัดงาน”เดิน กิน ชิม เที่ยว”ถนนนิพัทธ์อุทิศ3 ‘Kick Off’ ทั่วประเทศ 22 ธันวาคมนี้ เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา F.M.90.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในงาน จะเน้นสินค้าในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP , ผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูป , ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง , ของดีจังหวัด , สินค้าวัฒนธรรม , สินค้าพื้นเมือง , สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ , อาหารประจำถิ่น , อาหารเพื่อสุขภาพ , ขนมไทยโบราณ และการออกร้านธงฟ้า เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงามตระการตาอีกด้วย สำหรับการจัดงานดังกล่าวจะมีการจัดต่อเนื่องทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.สงขลา