อาคารเมฆประดิษฐ์ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สร้างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2482 อายุกว่า  82 ปี ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส และที่สำคัญอาคารแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ชั่วคราวมาก่อน

ลักษณะอาคารเป็นสองชั้น ชั้นล่างทำด้วยปูนยกสูง ด้านบนทำด้วยไม้ ใต้ถุนเปิดโล่ง หลังคามุงด้านหน้าทั้งสองติดสัญลักษณ์ครุฑ และคำขวัญของจังหวัดสงขลาสมัยโบราณ “เรารักสงขลา ร่วมแก้ปัญหา เร่งรัดพัฒนา ให้สงขลาก้าวไกล”

ปัจจุบันตัวอาคารทรุดโทรมและไม้ผุพัง เนื่องจากสร้างมานานและยังไม่ได้รับการบูรณะใหม่ จึงไม่สามารถเปิดให้เข้าไปเดินชมบนตัวอาคารได้

ข้อมูลจารึกจากการบอกเล่ากล่าวขานของชาวบ้าน อาคารแห่งนี้เป็นที่ว่าการอำเภอ และเป็นสถานพยาบาล อีกทั้งยังใช้เป็นที่กักขังนักโทษ เป็นจุดแรกจุดเดียวของหมู่บ้านที่ทุกคนชาวบ้านรวมตัวกัน

ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร เตรียมเข้ามาบูรณะใหม่ เพื่อให้บุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม หรือจัดแสดงเป็นวัตถุสถานที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของอำเภอกระแสสินธุ์