สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียน “ฟุกเทียน กรุ๊ป” เสริมความรู้ผู้ประกอบการ เชื่อมการท่องเที่ยว 7 วันมหัศจรรย์สงขลา

15 พฤศจิกายน 2561 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เดินทางไป่เยี่ยมเยียน บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด เพื่อประสานแนวทางฟื้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มผลผลิต และการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมมิวเซี่ยมมหาสมบัติ 3 แผ่นดิน ก่อนที่จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ และเป็นอีกจุดการท่องเที่ยว 7 วันมหัศจรรย์สงขลา

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ กล่าวว่า ฟุกเทียน กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำธุรกิจการเกษตร โดยวันนี้ได้นำคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เข้าไปเยี่ยมเยียนธุรกิจ รวมรับฟังแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

“การเยี่ยมเยียนธุรกิจ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและช่วยส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในประเภทเดียวกัน” นายพิชัย กล่าว และว่า การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ทำให้สมาพันธ์ฯ ได้แนวคิดในการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดินโดยใช้พืชตระกูลถั่ว ในส่วนนี้ฟุกเทียน กรุ๊ป มีความรู้และเชี่ยวชาญ

ในอนาคตสมาพันธ์ฯ จะพัฒนาการเยี่ยมเยียนธุรกิจให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของสงขลา รวมถึงจังหวัดอื่นๆ เพื่อเกิดการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด และในส่วนอื่นๆ

ตลอดจนได้เยี่ยมชมมิวเซี่ยมมหาสมบัติ 3 แผ่นดิน รวบรวมเรื่องราวที่มีสมบัตินับหมื่นชิ้น พระเครื่องมีอายุเป็นร้อยๆ ปีจำนวนมหาศาล เชื่อมโยงเป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งในเส้นทางแรกของโครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา ถือเป็นจุดการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวเป็นจุดอันซีนของหาดใหญ่

นายวรนล ฐิตินันทกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ฟุกเทียน กรุ๊ป เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยและกรดซิลิคอน เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

โดยมีโครงการ “แก้ความยากจนถาวร” โดยต้นเหตุความยากจนของเกษตรกรไทย “เกิดจากดินป่วย” ความยากจนแก้ไขได้ไม่ยาก หากสามารถทำให้ดินหายป่วย ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วปมราก เพราะรากพืชตระกูลถั่ว จะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศให้ลงดินได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งในอากาศมีไนโตรเจนถึง 78% และรากยังมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ พร้อมที่จะปรับปรุงคุณภาพดินที่ป่วยให้หายป่วยได้ ภายใน 8 ปีอาทิ ปลูกข้าว 8 ครั้งสลับปลูกถั่ว 8 ครั้ง หรือปลูกพืชหลัก เมื่อเก็บเกียวแล้วก็ให้ปลูกถั่วสลับ

นายวรนล กล่าวด้วยว่า จากการที่สมาพันธ์ฯร่วมพูดคุยเชื่อมโครงการ 7 วันมหัศจรรย์ มองเป็นโอกาสสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหาดใหญ่มากขึ้น โดย “มิวเซี่ยมมหาสมบัติ 3 แผ่นดิน” ประกอบด้วย ไทย จีน และอังกฤษ ซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องมาเยี่ยมชม คาดว่าจะเปิดตัวต้นปี 2562