ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เข้าพบผู้ว่าฯสงขลา หลังคว้า 3 ทอง 2 เงินการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ 

ในระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนโครงการชาเลเชียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาและธิดานุเคราะห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมตอนต้น (International Junior Science Olympiad 2019) หรือ USO ครั้งที่ 16 ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน จากผู้แทน 6 คน ทั่วประเทศไทย ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 คน และรางวัลเหรียญเงิน 2 คน ดังนี้

  1. ด.ญ.ณิชวดี กาญจนโฆษิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  2. ด.ช.ศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  3. ด.ช.พสิษฐ์ เหล่าเท้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  4. ด.ญ.ปรีชญา นราประเสริฐกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  5. ด.ช.คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ในการนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งคุณครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ มีส่วนร่วมในกระบวนการแปลและตรวจทานข้อสอบ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณครูพงศ์ศรัณย์ โรจนธีรนาถ

ทางคณะครูและนักเรียนได้โอกาสเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พร้อมรับคำอวยพร และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน และคณะครู พร้อมผู้บริหารทั้งจากโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ สร้างภาพแห่งความประทับใจ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชมเชยและอวยพรให้นักเรียนทั้ง 5 คน ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาประพฤติตัวเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างของเยาวชน