สงขลา : กรมทางหลวงชนบท เปิดประชุมรับฟังความเห็น ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ผ่านทะเลน้อย-ทะเลสาบสงขลา เปิดแนวท่องเที่ยวใหม่เชื่อมภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง

12 ธ.ค.61 ที่โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แขวงทางหลวงชนบทสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นายกันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ นายเกริกฤทธิ ศรีรุ่งวิกรัย คณะทำงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอรายละเอียดโครงการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน เข้าร่วม

นายกันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ คณะทำงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) เพื่อสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา โดยได้จัดทํารายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (ส่วนต่อขยายRoyal Coast) ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่รอบทะเลสายในจังหวัดพัทลุง

ทีมที่ปรึกษาได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

 

“โครงการนี้เลียบชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ.ระโนด ต่อเนื่องไปจนถึง อําเภอเทพา สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญตั้งแต่แหลมสนอ่อน แหลมสมิหลา หาดชลาทัศน์ และ เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย”

ทั้งนี้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เดินทางบนสายทางหลักให้สามารถเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ สถานีรถไฟ ท่าเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก อีกส่วนหนึ่งคือเป็นทางเลือกในการเดินทาง กรณีที่หากผู้เดินทางไม่มีความเร่งรีบกับการเดินทางมากนัก สามารถเปลี่ยนจากการเดินทางบนถนนสายหลักมาเดินทางบนถนนสายรองเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นสายทางที่มีทัศนียภาพสวยงาม (scenic route) เนื่องจากอยู่ติดทะเลอ่าวไทย