ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พบสัตว์ป่วย 939 ตัว 9 อำเภอ เร่งแก้ปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคอย่างต่อเนื่อง

นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคมาตั้งแต่ 2 เดือนที่ผ่านมา ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 9 อำเภอคือ อำเภอสะเดา สิงหนคร นาทวี ระโนด คลองหอยโข่ง บางกล่ำ จะนะ หาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ พบสัตว์ป่วย 939 ตัว เกษตรกร 145 ราย หายป่วย 754 ตัว ป่วยคงเหลือ 185 ตัว ซึ่งได้ร่วมกับปศุสัตว์เขต 9 เข้าดำเนินการค้นหาตัวป่วย สอบสวนโรคฯ รักษาสุขภาพสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 จนถึง ปัจจุบัน ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ แพะ และแกะ ในพื้นที่เสี่ยง กว่า 40,000 ตัว พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 939 ตัว เกษตรกร 145 ราย และวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยจังหวัดสงขลา ระดมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9 และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อค้นหาตัวป่วย สอบสวนโรค รักษาสุขภาพสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนฯรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร ในพื้นที่ทุกอำเภอที่พบการระบาด และประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งการเกิดโรคระบาดเมื่อพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค”

เกษตรกร สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-312736 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทุกแห่ง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ นนทพร แก้วกา/ สวท.สงขลา