จังหวัดนราธิวาส เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์ ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0  พร้อมเปิดจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

วันนี้ (17 ธ.ค.62) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรณีย์สุริยะประดิษฐ์ ที่บริเวณสี่แยกโชว์รูมอีซูซุ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีพันตำรวจเอก แวสาแม สาและ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายสุริยะ เริงรื่น ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายมาโนช บุญสืบ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้ปรับรูปแบบการบริหารและระบบงานไปรษณีย์ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาช่วยในการทำงาน เพื่อให้องค์กรมี ศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งภาคธุรกิจอื่น พร้อมก้าวสู่การเป็น “ไปรษณีย์ไทย 4.0″

ในส่วนของที่ทำการไปรณีย์จังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ New CA-POS ซึ่งเป็นระบบที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยการเขื่อมโยงเครือข่ายทุกที่ทำการทั่วประเทศ ให้บริการรับฝากเต็มบริการทุกรูปแบบ อาทิ EMS ในประเทศ EMS World บริการส่งสิ่งของชิ้นใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน อีกทั้งร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่…อย่างยั่งยืน ในวาระนรา…สะดวก

“…ในช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดให้บริการมีส่วนลด อาทิ บริการโคด-ดีย์ (CODY) ที่ออกมาตอบโจทย์ผู้ค้าออนไลน์ มีค่าบริการที่ถูกกว่าบริการประเภทอื่น…”

นอกจากนี้ยังเปิดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน อาทิ ข้าวเกรียบ ปลากุเลา เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งผู้บริโภคยังมีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00-13.00 น. และหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดชดเชย

ข้อมูลข่าวและที่มา: ปพิชญานันท์ เทพรักษ์/ สุนทรี ทับมาโนช/ สวท.นราธิวาส