สงขลา จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมระลึกในหลวง ร.๙ ประชาชน 5,000 คน เข้าร่วม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบล บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ได้จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีท่านปกครอง จินดาพล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาร่วมระลึกในหลวง ร.๙ ขณะนี้ท่านอายุ 88 ปี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการภาคเอกชน เยาวชน ประชาชน จำนวน 5,000 คน ร่วมทำกิจกรรม

สืบเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำกิจกรรมด้วยการเล่นกีฬา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กำหนดจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมการเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ การมอบเสื้อเบลเซอร์ของ กกท. กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์กับวงการกีฬา และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการกีฬา