“เปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม” ฝีมือผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงสงขลา รับเทศกาลปีใหม่ 63

นางณิชกมล ไตรรัตน์คุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์หัถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญิง ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ณ บริเวณด้านหน้าร้านชวนชมสมิหลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยพบกับผลิตภัณฑ์ลดราคา คุณภาพดี ราคาย่อมเยา เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ ผ้าทอฝ้ายยกดอก ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม งานจักสาน งานปักสม็อคและงานประดิษฐ์ต่างๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ต้องขังให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า จะนำไปจ่ายเป็นเงินรางวัลปันผลให้กับผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ระหว่างต้องโทษ ทัณฑสถานหญิงสงขลาก็จะมีเงินหมุนเวียน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐ และยังเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่จะศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญ และมีอาชีพที่สุจริตภายหลังพ้นโทษต่อไป ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์สนใจติดต่อได้ที่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7433-6065 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา: ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา