สงขลา – ชาวคลองหอยโข่ง กลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง ตั้งกองทุนหนุนเคลื่อนไหวต้านโรงงานขยะ หวั่นทำลายสิ่งแวดล้อม กลิ่นเหม็น น้ำเสีย

กรณีประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานคัดแยกขยะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง เนื่องจากโรงงานได้ระบายน้ำที่เกิดจากการหมักหมมของกองขยะลงในคลองสาธารณะ ทำให้มีสารปนเปื้อน และมีกลิ่นเหม็น

นายนิคม คงศรี ประธานกลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง กล่าวว่า ชาวคลองหอยโข่งร่วมกันตั้งกลุ่ม “ประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง” แนวร่วมผู้ทีมีอุดมการณ์รักษ์บ้านเกิด

พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบโรงคัดแยกขยะ กลิ่นเหม็น ระบายน้ำที่เกิดจากการหมักหมมของกองขยะลงในคลองสาธารณะ

ซึ่งโรงงานคัดแยกขยะเปิดมาแล้ว 4 ปี แต่ปัญหาดังกล่าวเพิ่งเกิดเมื่อปีนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าของใหม่

ขณะนี้ได้มีการตั้งกองทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหว และกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะ รวมทั้งเปิดเวทีลงรายชื่อคัดค้านไม่เอาโรงคัดแยกขยะ มีผู้ลงชื่อแล้ว 3,421 คน ตั้งเป้าไว้ 1 หมื่นคน

นอกจากนั้นติดป้ายห้ามรถขยะประกาศห้ามรถขยะเข้าบริเวณชุมชน แต่ก็ยังมีรถขนขยะฝ่าฝืนขับผ่าน

ผมและชาวคลองหอยโข่งเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป เพื่อสิ่งแวดล้อมของบ้านเรา

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส