ย้อนรอยประวัติศาสตร์ กว่าจะเป็น “โรงพยาบาลสงขลา” 

“โรงพยาบาลสงขลา” เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่อยู่เคียงคู่ชาวสงขลามาอย่างยาวนานร่วม 100 ปี รักษาผู้คนมาแล้วจำนวนมาก โดยจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลแห่งนี้ เกิดจากการระดมกันของคนในจังหวัด

พ.ศ. 2464 – 2467 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักต์ใต้ ได้ทรงริเริ่มจัดหาทุนสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาล โดยใช้เงินรวมทั้งสิ้น 170,593.58 บาท

พ.ศ. 2468 สมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2468 ได้ประทานนามว่า “สงขลาพยาบาล” และทรงประทานเงินบำรุง ปีละ 5,000 บาท ทุกปี จนเสด็จทิวงคต โรงพยาบาลมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแบบมูลนิธิ โดยหลวงศัลยเวชพิศาล เป็นนายแพทย์ผู้ปกครองคนแรกของโรงพยาบาล (2468 – 2482)

พ.ศ. 2478 พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาล ได้โอนกิจการของโรงพยาบาลไปเป็นของเทศบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาล (เทศบาล) เมืองสงขลา ”

พ.ศ. 2490 คุณหญิงพูนสุข ป.ปรีชาพานิช บริจาคเงินสร้างตึก “ สำราญสุข ” พร้อมทั้งบริจาคเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 170,109 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นายสำราญ ปรีชาพานิช สามีผู้วายชนม์

พ.ศ. 2495 นายพ่วง สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุมกับคณะเทศมนตรีและเทศบาลเมืองสงขลา ให้โอนกิจการโรงพยาบาลไปสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในขณะนั้น นายแพทย์วิทยา ทรัพย์ปรุง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2499 – 2500 คุณหลวงประธานราษฎร์นิกร คุณนายสมบูรณ์ ภรรยา พร้อมทั้งบุตร – ธิดา ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างตึกผู้ป่วยนอก เป็นเงิน 1,080,000 บาท ให้ชื่อว่า “ ตึกประธานราษฎร์นิกร ” ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องยา ห้องทันตกรรม ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ห้องธุรการ ห้องการเงิน คลังเลือด ห้องพักแพทย์เวร และห้องผ่าตัดที่ทันสมัย

พ.ศ. 2500 มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้าง “ ตึกพยาบาลสงฆ์ ” และทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ตรงกับวันฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2501 ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 360,100 บาท

พ.ศ. 2501 – 2502 ดำเนินการสร้าง “ ตึกยุคลฑิฆัมพร ” เป็นตึก 2 ชั้น โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบริจาค และเงิน กศส. เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท

พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม-ราชานุญาติ ให้สร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าตึกมหิดลอดุลยเดช ซึ่งอยู่ระหว่างตึกสำราญสุข (สร้างใหม่) กับตึกยุคลฑิฆัมพร ทรงพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิม 10,000 บาท ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึก และพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2508

พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสร้างตึกผู้ป่วย 2 ชั้น เป็นเงิน 950,000 บาท ตึกนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “ ตึกศรีสังวาลย์ ” ซึ่งเป็นตึกผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก และหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

พ.ศ. 2509 – 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ ได้แก่ “ ตึกวิจัยยาเสพติด ” ซึ่งเป็นตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ตึกผ่าตัด อาคารอุบัติเหตุ และคลังยา และได้รับงบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มเติม

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ห้องทำงานแพทย์ ห้องฝ่ายการพยาบาล ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องสมุด ห้องพักนักศึกษาแพทย์ และห้องพยาบาลเวร เป็นตึก 5 ชั้น ได้รับประราชทานนามว่า “ ตึกสิรินธร ” ในปี พ.ศ.2528 โดยเหตุที่ปีนี้เป็นปีที่โรงพยาบาลได้ก่อตั้งดำเนินกิจการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยครบ 60 ปี คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดงานครบรอบ 60 ปี และคณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมร่วมกันกำหนดให้มีงานฉลองครบรองบ 60 ปี พร้อมทั้งพิธีเปิด “ตึกสิรินธร” ในวันที่ 24 กันยายน 2528 ซึ่งตรงกับวันมหิดล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาถวายสักการะและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก หลังจากนั้นได้ทรงประกอบพิธีเปิดตึก “ สิรินธร” และทอดพระเนตรนิทรรศการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลา

พ.ศ. 2528 นพ.ไพบูลย์ เวชสาร ได้ประสานกับจังหวัดสงขลา และกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขอให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 80 ไร่ ที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่

พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุขได้งบผูกพัน ประมาณ 477 ล้านบาท เพื่อการสร้างโรงพยาบาลสงขลาแห่งใหม่ จำนวน 508 เตียง โดยได้ทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน เมษายน 2536 กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2538 ใช้เวลาก่อสร้าง 1,000 วัน

ที่มา www.skhospital.go.th / ขอบคุณภาพจาก : สุภาพบูรุษ ลูกผู้ชาย