สงขลา – มท.2 ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. (เพชรเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

วันนี้ (14 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. (เพชรเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. (เพชรเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 ในการรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีท้องที่ประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักแต้ว ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

เนื่องจากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 มีกำหนดการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 แต่เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 กับถนนสายหลักสายทางหลวงหมายเลข 4 ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรองรับ ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในปีงบประมาณ 2562

สำหรับการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ทล.4) กับทางหลวงหมายเลข 4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการคมนาคมและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ ปี 2565 ซึ่งได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์ด้านการคมนาคม สู่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา