สงขลาเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เดือนเมษายน ปี 63

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมครม. มีมติให้จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2563 ณ สนามติณสูลานนท์ ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดกีฬาระดับเอเชีย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้รู้จักสงขลาเมืองน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น

ที่มา เพจ นายนิพนธ์ บุญญามณี