ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิด GSB Innovation Club ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

วันนี้ (12ธ.ค.62) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม “Innovation Club by GSB Startup” ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณธนาคารออมสิน ที่ให้การสนับสนุน

จากนั้น นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup กล่าวเปิดโครงการ GSB Innovation Club ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินพร้อมพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลาน Atrium ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “การจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม “Innovation Club by GSB Startup” เพื่อสร้าง CO-Working Space ที่มุ่งสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ในการสร้างสรรค์ สร้างความเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนใต้ ตั้งแต่มหาวิทยาลัย เติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพต่อไป”

จากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมห้องศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจฯ และชมผลงานนักศึกษาจากกิจกรรม Smart Start Idea

ข้อมูลข่าวและที่มา: อัมรัน แมหะ / วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต / สวท.ยะลา