วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการประชุมเตรียมจัดโครงการ Medical tourism and Medical Cannabis: เนื่องในวันกัญชาโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่

โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ว่าที่ผู้ว่านายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เครือข่ายภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 30 คน

ทั้งนี้การจัดงานเพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องในความพร้อมทางด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาในด้านต่าง ๆของสถาบันบริการทางด้านการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องกัญชาโดยเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำกัญชามาใช้ทางกรแพทย์

อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน หรือนักลงทุนทุกภาคส่วนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์