เยาวชนอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงมโนราห์

วันนี้ 7 ธ.ค.62 จัดกิจกรรมดี ๆ ให้เด็ก ๆ และเยาวชนครับ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชุน จังหวัดสงขลา มาขอทำกิจกรรม ให้เด็ก ๆ และเยาวชนของ ศูนย์การเรียนรู้มโนราห์วัดควนลัง ศ.สมพงษ์ขุนทอง เต่าเพชรพงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


โครงการอบรมการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงมโนราห์ 7 ธันวาคม 62 ณ.ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสวนพลู ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

      

ขอบคุณข้อมูล : ศ.สมพงษ์ขุนทอง เต่าเพชรพงษ์