รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 โดยมี พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระปลัดเมธี ปิยธฺมโม เจ้าอาวาสวัดโคกพะยอมสุการาม อำเภอนาหม่อม นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

เพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เพื่อส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่ พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม.ดร. วัดมหัตตมังคลสราม ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ นายสุเมธ ศศิธร  นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา