พังงา! เตรียมจัดงานรำลึก15 ปี “สึนามิ” ไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติปี 47

วันนี้ (9 ธ.ค.62) เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม “การจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562” ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มีการเสวนาวิชาการ “ประสบภัย ประสบการณ์ นโยบายศูนย์ภัยพิบัติชุมชน” ปฎิญญาอันดามันปลอดภัย โดยเครือข่ายสื่อมวลชน นิทรรศการศูนย์ภัยพิบัติชุมชน ชิมอาหารพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ส่วนในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้จัดให้มีงานรำลึก “15 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ” และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งมีพิธีวางพวงมาลารำลึกคุณพุ่ม เจนเซ่น การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พิธีกรรม 3 ศาสนา และพิธีจุดเทียน เพื่อรำลึกและไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ปลูกจิตสำนึกการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีสติ และเข้าใจธรรมชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา: พงษ์ธร ทะสังขาร์, สุนทรี ทับมาโนช, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา