สงขลา – ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนโรงคัดแยกขยะคลองหอยโข่ง หลังชาวบ้านโวยกลิ่นเหม็น

จากกรณีประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานคัดแยกขยะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง เนื่องจากโรงงานได้ระบายน้ำที่เกิดจากการหมักหมมของกองขยะลงในคลองสาธารณะ ทำให้มีสารปนเปื้อน และมีกลิ่นเหม็น

นายรุ่งโรจน์ และสุบ กล่าวว่าชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับจังหวัดสงขลา ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ครั้งที่ 6 นำโดย พันเอก ศุภพงศ์ ทัตตานนท์ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.ส.ข.(ท) หัวหน้าชุดฯ, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง ผกก.สภ.คลองหอยโข่ง, นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา, พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4, ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนพี่น้องประชาชนร่วมประชุม 60 คน  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ณกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

จากการประชุมพบว่า พี่น้องประชาชนยังคงติดใจในเรื่องของการทำประชาคม จึงต้องการให้มีตรวจสอบขั้นตอนอีกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จะต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างน้ำ

สำหรับแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา

1. บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน (ภายในเดือนพฤษภาคม 2562) ในการดำเนินการคัดแยกขยะตกค้าง ทำระบบบำบัดน้ำเสีย และทำหลังคา พร้อมผนังกั้นเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งแผนการดำเนินงานข้างต้นไปยังอำเภอคลองหอยโข่ง ภายใน 1 สัปดาห์

2. แต่งเข้าใจ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ในคราวประชุมครั้งต่อไป

และ 4. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 6 ก.พ. 62

 

ด้าน นายนิคม คงศรี ประธานกลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง กล่าวว่า จากการเจรจาโรงคัดแยกขยะขอระยะเวลาในการดำเนินการคัดแยกขยะตกค้าง โดยได้ตั้งกลุ่มกลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่งขึ้น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขยะ ระบายน้ำที่เกิดจากการหมักหมมของกองขยะลงในคลองสาธารณะ

ขณะนี้ชาวโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ติดป้ายห้ามรถขยะเข้าบริเวณชุมชนเพราะมีข้อตกลงร่วมกัน แต่ก็ยังมีรถขนขยะฝ่าฝืนขับผ่าน โรงคัดแยกขยะห้ามผ่านบริเวณชุมชน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส