ราชภัฏ เมืองคอน เป็นเจ้าภาพแสดงผลงานวิจัย 29 มหา’ลัยทั่วประเทศ หนุนพัฒนาประเทศ


วันที่ 6 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ความท้าทาย และโอกาสในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ” มี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด มี 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่ง 132 ผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการศึกษา มานำเสนอในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์


นายฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 49 และเตรียมจัดครั้งที่ 50 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาเผยแพร่ เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ในประกอบการเรียนการสอน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสืบสานต่อยอดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์สืบสานงานพระราชดำหริ เพื่อนำศาสตร์พระราชา และงานวิจัย ไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 จากรัฐบาล